ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
Certificate Preview
โครงการอบรมการผลิตสื่อ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โครงการอบรมการผลิตสื่อ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 8 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมผลิตสื่อหนังสือ pop up วงกลม หน่วย เด็กดีมีวินัย
โครงการอบรมผลิตสื่อหนังสือ pop up วงกลม หน่วย เด็กดีมีวินัย 2 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมผลิตสื่อ active learning วงล้อหรรษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมผลิตสื่อ active learning วงล้อหรรษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 1 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง..ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง..ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียง 26 พ.ค. 2567
Certificate Preview
โครงการผลิตสื่อ ตกแต่งห้องเรียน สร้างสรรค์ สดใส
โครงการผลิตสื่อ ตกแต่งห้องเรียน สร้างสรรค์ สดใส 12 พ.ค. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง .. เทคนิคการผลิตสื่อจากการปั้นดินน้ำมัน
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง .. เทคนิคการผลิตสื่อจากการปั้นดินน้ำมัน 11 พ.ค. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมผลิตสื่อ DIY สื่อ มุมบทบาทสมมุติชุดห้องครัวหรรษา
โครงการอบรมผลิตสื่อ DIY สื่อ มุมบทบาทสมมุติชุดห้องครัวหรรษา 5 พ.ค. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมผลิตสื่อ DIY ชุด Donuts Shop หน่วยแรกรับประทับใจ
โครงการอบรมผลิตสื่อ DIY ชุด Donuts. Shop หน่วยแรกรับประทับใจ 4 พ.ค. 2567