ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

บริษัท มีเดียแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด
Certificate Preview
โครงการอบรมออนไลน์ การผลิตสื่อโมเดลอาหารหลัก 5 หมู่ และเกมการศึกษา (หน่วยอาหารดีมีประโยชน์)
โครงการอบรมออนไลน์ การผลิตสื่อโมเดลอาหารหลัก 5 หมู่ และเกมการศึกษา (หน่วยอาหารดีมีประโยชน์) 7 ก.ค. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรม "การผลิตสื่อDIYเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่านพยัญชนะไทย-ผสมสระ สำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการอบรม "การผลิตสื่อDIYเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอ่านพยัญชนะไทย-ผสมสระ สำหรับเด็กปฐมวัย 6 ก.ค. 2567
Certificate Preview
โครงการผลิตสื่อ การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ เรื่อง ชุมชนน่าอยู่
โครงการผลิตสื่อ การสร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ เรื่อง ชุมชนน่าอยู่ 30 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมศิลปหัตกรรม "เรื่อง การปั้นดินน้ำมันสัตว์ป่าสวยงาม"
โครงการอบรมศิลปหัตกรรม "เรื่อง การปั้นดินน้ำมันสัตว์ป่าสวยงาม" 29 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมการผลิตสื่อ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โครงการอบรมการผลิตสื่อ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 8 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมผลิตสื่อหนังสือ pop up วงกลม หน่วย เด็กดีมีวินัย
โครงการอบรมผลิตสื่อหนังสือ pop up วงกลม หน่วย เด็กดีมีวินัย 2 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมผลิตสื่อ active learning วงล้อหรรษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
โครงการอบรมผลิตสื่อ active learning วงล้อหรรษาเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 1 มิ.ย. 2567
Certificate Preview
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง..ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง..ชุมชุนเศรษฐกิจพอเพียง 26 พ.ค. 2567